خانه روی آب

ساختمان اصلی یک باکس کیوبیک در نظر گرفته شده که با ارتفاع گرفتن از سطح زمین امکان تعبیه حوضچه‌های اب زیر بنا میسر گشته است این امر موجب تلطیف فضای باز و ایجاد حس تعلیق و سبکی بنا میگردد همچنین به دلیل قرارگرفتن سایت بنا در مجاورت ساحل دریا با ارتفاع گرفتن از سطح زمین امکان دید بهتر به دریا میسر گشته است.این ویلا به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم شده که طبقه اول شامل فضا های جمعی از جمله نشیمن،بار،اشپزخانه و نهارخوری است و طبقه بالا اتاق خواب ها و نشمین خصوصی درنظر گرفته شده.در طبقه دوم اتاق مستر به منظور ایجاد یک فضای کاملا خصوصی به صورت حجمی مجزا از ساختمان اصلی تفکیک شده.سازه پیشنهادی برای ممکن ساختن تعلیق احجام،سازه های فلزی خرپایی بوده که در ادامه روند طراحی به جزییات اجرایی ان پرداخته خواهد شد.