ویلا سه نما

حجم ویلا کاملا شیشه ای درنظر گرفته شده که یک دید پانوراما به سمت دریا ایجاد کند ایده اصلی طراحی این ویلا پنل های متحرکی هستند که روی جداره های شیشه ای ساختمان قرار گرفته اند که علاوه بر تامین امنیت ،کنترل نور و شفافیت بنا را ممکن میسازند. همچنین این پنل ها دارای متریال های متفاوتی بوده که متناسب با فصول امکان تغییر دارند. به عنوان مثال در فصل زمستان وجه چوبی پنل ها رو نما قرار میگرنذ تا حس گرما را به بیننده منتقل کنند و در تابستان وجه بتنی امکان دخیره انرژی فضای داخلی را فراهم میکند و زمانی که نیاز به خصوصی سازی حداکثری بنا باشد پنل ها در باز ترین حالت خود قرار میگیرند که سطح بیشتری از شیشه ها را پوشش دهند. سه باکس اصلی بنا در طبقات روی هم لغزیده اند تا علاوه بر روف گاردن که ویو مناسبی به دریا دارد در طبقات هم این فضای سبز تکرار شود و فضای تراس ایجاد گردد.